Outsourcing IT definicja:

Outsourcing [wym. autsorsing, outsorcing] wywodzi się od dwóch słów angielskich: outside – zewnętrzny i resourse – zasoby, zapasy, dostępne środki. W języku biznesu zlepek tych dwóch słów oznacza wychodzenie na zewnątrz z problemami firmy – konkretnie zlecanie niektórych prac zewnętrznym wykonawcom. Outsourcing oznacza więc przekazanie funkcji wykonywanych przez pracowników danego przedsiębiorstwa, firmie zewnętrznej niezwiązanej bezpośrednio z naszą firmą. To jedno z najefektowniejszych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem bez  konieczności ponoszenia zbędnych kosztów.

Kluczową rolę w definicji outsourcingu odgrywa fakt swobody wyboru sposobu wykonywania danej funkcji. Odróżnia on bowiem outsourcing od innych relacji między kontrahentami, gdzie wykonawca dostaje instrukcje od zleceniodawcy jak zadanie ma być wykonane. W outsourcingu Zleceniodawca oczekuje określonych wcześniej wyników, natomiast sama realizacja całego procesu pozostaje wyłącznie w gestii wykonawcy.

IT COMPUTER zapewnia Państwu następujące usługi

  • Bezpieczeństwo informatyczne firmy
  • Dostęp do najnowszych rozwiązań informatycznych
  • Administrację wewnętrzną siecią komputerową
  • Stałą obsługę serwisową
  • Optymalizacja kosztów poniesionych na utrzymanie rozwiązań informatycznych
  • Pomoc techniczną zarówno w siedzibie firmy i zdalną
  • Zakup/modernizację i rozbudowę sprzętu komputerowego
  • Bezpieczeństwo danych oraz infrastruktury IT
  • Opieka nad stronami www oraz hosting
  • Projektowanie, wykonywanie i modernizacja sieci komputerowych