Każdy Klient może liczyć na Nasze zdalne wsparcie w przypadku awarii.Twój obecny administrator lub informatyk jest niedostępny?
Jeżeli usterka związana jest z oprogramowaniem zainstalowanym na komputerze, który posiada podłączenie z internetem, przewidzieliśmy rozwiązanie typu online Zdalna Pomoc – it Computer.
Zdalne podłączenie  pozwala Naszym serwisantom połączyć się na komputer wymagający interwencji informatyka.
Wypisanie wszystkich usług, którymi potrafimy się zająć zajęło by kilka stron, dlatego prosimy o kontakt z nami.
Zdalna administracja to najlepsza nowoczesna metoda aktywnego monitorowania komputerów ma za zadanie zapobiegać powstawaniu sytuacji kryzysowych. Dlaczego warto skorzystać z tej formy serwisu?

Szybkość reakcji nie trzeba czekać na przyjazd serwisanta do firmy.
zdalny serwis odbywa się bezpiecznie po zainicjowaniu połączenia przez Klienta, nie inaczej.
Klient ma możliwość śledzenia wszystkich czynności serwisanta na ekranie swojego monitora
Zdalna pomoc w połączeniu z telefonem stanowi świetny sposób do prowadzenia krótkich szkoleń

W ramach usług zdalnej administracji serwera świadczymy także:

  •  Aktualizację systemów w przypadku pojawienia się krytycznych łat bezpieczeństwa bądź na żądanie klienta w przypadku aktualizacji niekrytycznych lub wersji niesprawdzonych i niestabilnych.
  •   Analizę logów systemowych pod kątem wystąpienia anomalii zagrażających prawidłowemu działaniu systemów/usług.
  •   Doradztwo techniczne oraz udzielenie doraźnych porad telefonicznych w zakresie eksploatacji systemów, które mamy pod opieką.
  •   Podjęcie działań zmierzających do usunięcia awarii komputera i zainstalowanych na nich programach.